Avaleht > Huvitegevus > Huviringid > Loovus- ja draamaring "Mäng"

Koht: Haapsalu Noorte Huvikeskus

Õpetaja: Anne Suislep

Kontakt: 5330 5303, annekdoot@gmail.com

Loovus- ja draamaringi "Mäng" eesmärk on arendada lapse:

  • sõnalist eneseväljendust
  • lavatunnetust
  • enesekindlust
  • loovust ja loomingulisust
  • fantaasiat

Lastele ja noortele vanuses 1.klass - 6.klass

Draamaringi eesmärk omaette ei ole konkreetse näidendi ettevalmistamine, vaid arendada läbi mängulisuse, etüüdide ja draamaharjutuste sõnalist ja füüsilist eneseväljendust, lavatunnetust, loovust ning meeskonnatöövõimet.

Copyright © 2005 Haapsalu Noor
  
ATD